Visie

De Vrolijke Noot is in 1992 opgericht om mensen met een beperking de gelegenheid te geven samen, dus in orkestverband, muziek te kunnen maken.

Om dit mogelijk te maken zijn er instrumenten aangeschaft, is er repetitieruimte gevonden en zijn er veel vrijwilligers actief. Er is een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en minimaal 1 algemeen lid.

De orkestgrootte is mede afhankelijk van het aantal beschikbare vrijwilligers, maar ook onze oefenruimte heeft haar grenzen. Momenteel hebben we ruim 20 muzikanten.

Behalve onze 2 wekelijkse oefenavond op maandag treden we per jaar 2 tot maximaal 5 keer op. Dat kan zijn in de vorm van onze medewerking aan een kerkdienst, maar we treden ook wel op in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Ook gaan we bijna elk jaar een keer met het hele orkest op stap. Op die dag blijven de meeste instrumenten thuis en hebben we op een andere manier een gezellig samen zijn.

Onze vrijwilligers hebben verschillende achtergronden, zijn divers geschoold en hebben allemaal de intentie om met de muzikanten een gezellig stukje muziek te kunnen maken. Enkele vrijwilligers bespelen zelf ook een instrument om meer kleur aan het orkest te kunnen geven. Als vrijwilliger bij de Vrolijke Noot hoef je niet per se heel muzikaal te zijn. Als diegene zich goed kan inleven in onze muzikanten en sociaal vaardig is, kan hij/zij al snel een positieve bijdrage leveren aan onze doelstelling.

De instrumenten die bespeeld worden bij De Vrolijke Noot zijn vooral klein slagwerk (o.a. sambaballen, tamboerijn, triangel) trommel, xylofoon, keyboard en blokfluit. Meestal speelt er ook een saxofoon, dwarsfluit en een accordeon mee.

De muzikanten hoeven dus niet zelf in het bezit te zijn van een instrument. De Vrolijke Noot heeft diverse instrumenten beschikbaar. We verwachten wel van onze muzikanten dat ze actief zijn in het maken van muziek. De vrijwilligers zijn ervoor hen eventueel de juiste noten aan te wijzen, aan te geven wanneer bepaalde instrumenten ingezet moeten worden en wanneer men “rust” heeft. Ook kunnen zij helpen bij het aan- en uittrekken van de jas, het gaan zitten en het in en uit de taxi stappen. Wij verwachten van onze muzikanten dat zij zelfstandig naar het toilet kunnen en zelfstandig kunnen eten en drinken. Mochten zij hiertoe niet zelf in staat zijn, maar toch graag muziek willen maken dan zijn zij nog steeds welkom mits deze muzikant zijn/haar eigen begeleider meeneemt.

Hoewel sommige vrijwilligers beroepshalve met “zorg” te maken hebben mag men er niet vanuit gaan dat wij medische- danwel specifieke zorgkennis in huis hebben. Wij zijn een groep vrijwilligers die geen enkele verantwoording kan nemen ten aanzien van zorgtaken die de muzikanten op hun woonadres waarschijnlijk wel krijgen. Enkele vrijwilligers zijn in het bezit van een EHBO en/of BHV diploma.